Tuesday, 28/09/2021 - 10:26|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP PLEIKU - TỈNH GIA LAI
Ngày ban hành:
18/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Điệu lệ trường Tiểu học (mới)

Ngày ban hành:
15/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học

Ngày ban hành:
11/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày ban hành:
01/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ ký ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục

Ngày ban hành:
01/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực