Tuesday, 28/09/2021 - 11:29|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP PLEIKU - TỈNH GIA LAI
Ngày ban hành:
13/11/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ về việc Về việc Thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra
Ngày ban hành:
01/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tiếp nhận thủ tục hành chính qua mạng internet của Sở Tài nguyên và Môi trường (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4)
Ngày ban hành:
19/07/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v tuyên truyền thu thuế kinh doanh thương mại điện tử
Ngày ban hành:
13/07/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư quy định chi tiết Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành:
19/05/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ
Ngày ban hành:
19/05/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực