Tuesday, 28/09/2021 - 12:23|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP PLEIKU - TỈNH GIA LAI
Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, trước kỳ họp thứ 7 HDNĐ thành phố khóa XI và kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND trong năm 2018
Ngày ban hành:
17/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo V/v phân bổ nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2018 và điều chỉnh, bổ sung kết hoạch vốn đầu tư ngân sách thành phố năm 2019
Ngày ban hành:
17/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo của UBND thành phố trả lời các ý kiến kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Mười, HĐND thành phố Khóa XI
Ngày ban hành:
16/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội về công tác quản lý thuế, thu nợ đọng thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể năm 2018. Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể có doanh thu trên, dưới 100 triệu đồng/năm; Hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường năm 2018.
Ngày ban hành:
16/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo kết quả thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết đề nghị miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày ban hành:
16/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo kết quả thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết đề nghị bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày ban hành:
16/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố trình kỳ họp thứ Mười HĐND thành phố khóa XI.
Ngày ban hành:
16/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Danh sách Đại biểu thảo luận Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3
Ngày ban hành:
16/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực