Friday, 30/07/2021 - 05:05|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP PLEIKU - TỈNH GIA LAI
Chương trình kỳ họp thứ Mười một (bất thường) – HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày ban hành:
28/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tờ trình của UBND thành phố về việc sáp nhập xã ChưHDrông và phường Chi Lăng để thành lập đơn vị hành chính phường Chi Lăng mới thuộc thành phố Pleiku
Ngày ban hành:
28/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích và quy mô dân số trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2021
Ngày ban hành:
28/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bản đồ hành chính xã ChưHDrông
Ngày ban hành:
28/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bản đồ hành chính phường Chi Lăng
Ngày ban hành:
28/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bản đồ hành chính phường Chi Lăng mới
Ngày ban hành:
28/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết của UBND xã ChưHDrông về tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của HĐND xã ChưHDrông
Ngày ban hành:
28/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết của UBND phường Chi Lăng về tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của HĐND phường Chi Lăng
Ngày ban hành:
28/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực