Thursday, 13/08/2020 - 18:11|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP PLEIKU - TỈNH GIA LAI
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Công Nhập, địa chỉ 58 Nguyễn Công Trứ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (Lần hai)
Ngày ban hành:
29/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và chào mừng thành phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai
Ngày ban hành:
27/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chuyên mục hỏi đáp pháp luật tháng 4 năm 2020
Ngày ban hành:
09/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định v/v phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày ban hành:
07/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chuyên mục hỏi đáp pháp luật tháng 02/2020

Ngày ban hành:
29/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chuyên mục hỏi đáp pháp luật tháng 02/2020

Ngày ban hành:
29/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực