Thursday, 13/08/2020 - 17:46|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP PLEIKU - TỈNH GIA LAI
Văn bản liên quan
Hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trong thời điểm giao mùa từ mùa mưa chuyển sang mùa khô
Ngày ban hành:
11/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2017
Ngày ban hành:
11/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v gửi tài liệu truyên truyền về chuyến thăm Cộng hòa Inđônêxia và CH Liên bang Mianma của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành:
18/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tài liệu thông tin nội bộ về chuyến thăm chính thức Cộng hòa In đô nê xi a và thăm cấp nhà nước Cộng hòa liên bang Mi - an - ma của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành:
18/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực