Thursday, 13/08/2020 - 18:47|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP PLEIKU - TỈNH GIA LAI
Văn bản liên quan
V/v gửi tài liệu truyên truyền về chuyến thăm Cộng hòa Inđônêxia và CH Liên bang Mianma của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành:
18/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tài liệu thông tin nội bộ về chuyến thăm chính thức Cộng hòa In đô nê xi a và thăm cấp nhà nước Cộng hòa liên bang Mi - an - ma của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành:
18/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đề cương tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2017
Ngày ban hành:
18/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn Tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2017
Ngày ban hành:
18/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực