Thursday, 13/08/2020 - 18:09|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP PLEIKU - TỈNH GIA LAI
Đề cương Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Pleiku (15/9/1954 - 15/9/2019) và 90 năm ngày thành lập đô thị Pleiku (03/12/1929 - 03/12/2019)
Ngày ban hành:
26/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Pleiku (15/9/1954 - 15/9/2019) và 90 năm ngày thành lập đô thị Pleiku (03/12/1929 - 03/12/2019)
Ngày ban hành:
26/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 11 năm 2017
Ngày ban hành:
07/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trong thời điểm giao mùa từ mùa mưa chuyển sang mùa khô
Ngày ban hành:
11/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2017
Ngày ban hành:
11/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v gửi tài liệu truyên truyền về chuyến thăm Cộng hòa Inđônêxia và CH Liên bang Mianma của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành:
18/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tài liệu thông tin nội bộ về chuyến thăm chính thức Cộng hòa In đô nê xi a và thăm cấp nhà nước Cộng hòa liên bang Mi - an - ma của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành:
18/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực