Sunday, 18/04/2021 - 15:25|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP PLEIKU - TỈNH GIA LAI
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
13/11/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình phổ thông mới trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành:
30/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn 03/HD-GDĐT ngày 28/9/2020 v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
28/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực