Saturday, 28/11/2020 - 17:03|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP PLEIKU - TỈNH GIA LAI
Ngày ban hành:
13/11/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình phổ thông mới trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành:
30/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn 03/HD-GDĐT ngày 28/9/2020 v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
28/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo 65/TB-UBND- 22/9/2020  về việc tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020-TP Pleiku

Ngày ban hành:
22/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch tuyển dụng giáo viên TP Pleiku năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
16/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực